Prawnik – Mediator Iwona Franków-Wilczyńska

Kilka słów o mnie…

Jestem prawnikiem, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz trenerem umiejętności społecznych TUS SST. Prowadzę Biuro Mediacyjno – Prawne w Dębnie, w ramach którego świadczę usługi z zakresu mediacji, doradztwa i odszkodowań. 

Mediacje | Doradztwo | Odszkodowania

W 2014r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskując tytuł magistra. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach prawnych i sądach. 

Moją pasją są mediacje. Ukończyłam liczne kursy i specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, mediacji gospodarczych, mediacji rodzinnych, konstruowania ugód oraz metod pracy mediatora. Specjalistyczne kwalifikacje mediatora, zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zdobyłam w 2015r., zaś w 2017r. zostałam wpisana na listę stałych mediatorów sądowych.  W pracy zawodowej kieruję się indywidualnym podejściem do klienta oraz kreatywnym i elastycznym podejściem do spraw i poszukiwania rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla zwaśnionych stron.

Jako mediator specjalizuję się w sprawach cywilnych,  rodzinnych i gospodarczych. Stale pogłębiam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach branżowych, konferencjach i warsztatach. Współpracuję ze środowiskiem mediatorów angażując się w różne inicjatywy mające na celu propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów.

Mediacje | Doradztwo | Odszkodowania

Zapraszam do współpracy,
mgr Iwona Franków-Wilczyńska

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram