Sezon zimowy to czas, w którym obserwujemy znaczny wzrost liczby wypadków. Zima nie odpuszcza. Zaśnieżone chodniki, oblodzone drogi, ograniczona widoczność – o wypadek nie trudno, ale czy można uzyskać odszkodowanie za upadek?

Nieodśnieżony chodnik.

W okresie zimowym piesi są szczególnie narażeni na upadek na nierównej lub śliskiej (nieodśnieżonej lub oblodzonej) nawierzchni. Skręcona kostka? Złamana ręka? Liczne siniaki? To najczęściej spotykane konsekwencje wypadków na śliskiej nawierzchni. Niestety Poszkodowani często nie wiedzą, że przysługuje im odszkodowanie i zadośćuczynienie, ani jak z niego skorzystać.

Odszkodowanie za upadek a OC sprawcy – kto ponosi odpowiedzialność za stan nawierzchni?

Odpowiedzialność za utrzymanie chodników w należytym stanie technicznym ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. Może być to osoba prywatna, firma lub miasto.

Szkodę można zgłosić bezpośrednio do właściciela lub zarządcy nieruchomości, wzywając go do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Należy wskazać datę, miejsce, przyczynę zdarzenia oraz opis szkód. Do pisma należy dołączyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia i szkody. Często właściciele i zarządcy nieruchomości posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co znacznie ułatwia sprawę. Wówczas możemy dochodzić roszczeń bezpośrednio od Ubezpieczyciela.

A jakich roszczeń może dochodzić Poszkodowany?

Osobie, która wskutek upadku doznała urazu ciała lub rozstroju zdrowia, przysługują różne świadczenia, m.in. zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy, odszkodowanie za szkody materialne, zwrot kosztów leczenia, renta czy też jednorazowe odszkodowanie, dlatego warto znać swoje prawa i sposób ich egzekwowania.

Czy potrzebne są dowody?

Sprawca odpowiada na zasadzie winy, dlatego Poszkodowany będzie musiał wykazać, że szkoda powstała na skutek zawinionego działania lub zaniechania właściciela lub zarządcy nieruchomości, oraz że istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a działaniem lub zaniechaniem. Przy dochodzeniu odszkodowania ważne jest zabezpieczenie dowodów, które będą potwierdzały zaistniałą szkodę i jej rozmiary. Dowodami mogą być: zeznania świadków, notatka policyjna, dokumentacja zdjęciowa z miejsca zdarzenia, dokumentacja medyczna, jak również oświadczenia osób, które udzieliły pomocy podczas wypadku.

Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których odpowiedzialność za szkodę będzie ograniczona lub całkowicie wyłączona, np. gdy pomimo podjęcia wszelkich działań nie był wstanie zapobiec wypadkowi lub też gdy do zdarzenia doszło wyłącznie z winy poszkodowanego. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej analizy.

Jeżeli zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie – zadzwoń!

Zadzwoń i sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie za upadek. Numer telefonu: 607 243 066.

Profesjonalna i skuteczna pomoc!

Często osoby poszkodowane napotykają na liczne trudności w uzyskaniu świadczeń z tytułu poniesionej szkody. Warto wówczas korzystać z pomocy ekspertów. Masz pytania? Zadzwoń! Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.

Iwona Franków-Wilczyńska
prawnik, mediator
tel. +48 607 243 066