Prawnik – Mediator – kilka słów o mnie…

Jestem prawnikiem, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, trenerem oraz Członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia #wartomediować z siedzibą w Poznaniu. Prowadzę Biuro Mediacyjno – Prawne w Dębnie, w ramach którego świadczę usługi z zakresu mediacji, doradztwa i odszkodowań. 

Mediacje | Szkolenia | Odszkodowania

W 2014r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskując tytuł magistra. Natomiast w 2020r. ukończyłam studia podyplomowe „Profesjonalny mediator gospodarczy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach prawnych i sądach.

Moją pasją są mediacje. Ukończyłam liczne kursy i specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, mediacji gospodarczych, mediacji rodzinnych, konstruowania ugód oraz metod pracy mediatora. Specjalistyczne kwalifikacje mediatora, zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zdobyłam w 2015r., zaś w 2017r. zostałam wpisana na listę mediatorów stałych. 

W pracy zawodowej kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do klienta oraz kreatywnym i elastycznym podejściem do spraw i poszukiwania rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla zwaśnionych stron.

Jako mediator specjalizuję się w sprawach cywilnych,  rodzinnych i gospodarczych. Stale pogłębiam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach branżowych, konferencjach i warsztatach. Współpracuję ze środowiskiem mediatorów. Angażuję się w różne inicjatywy mające na celu propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów, ponieważ wiem, że #wartomediować.

Mediacje | Szkolenia | Odszkodowania

Zapraszam do współpracy,
Iwona Franków-Wilczyńska