”Ius est ars boni et aequi.”
Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne.

Konsultacje  

W codziennym życiu spotykamy się z problemami, które wymagają wiedzy prawnej.  Nieprecyzyjne przepisy i rozbieżności interpretacyjne stwarzają wiele trudności.
Oferuję konsultacje i wsparcie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.
 • sprawy cywilne
  [podział majątku, dział spadku, odszkodowania,
  zobowiązania, spory na tle realizacji umów,
  prawa konsumenta, sprawy o zapłatę, etc.]
 • sprawy rodzinne
  [kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, alimenty, rozwody i sprawy okołorozwodowe],
 • przygotowywanie pism i wniosków  
 • przygotowywanie i analiza umów