Mediacja korzystna dla pracowników i pracodawców!

Mediacja jest doskonałą formą rozwiązywania konfliktów pracowniczych, nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale już na wczesnym etapie diagnozowania sporów wewnątrz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Może być zainicjowana zarówno przez pracownika, grupę pracowników, jak i pracodawcę. Mediacja a postępowanie sądowego? Co wyróżnia mediację? W szczególności dobrowolność, poufność, odformalizowanie, zdecydowanie krótszy czas Więcej…