Jak przygotować się do mediacji? Mini poradnik – czyli 5 prostych kroków do skutecznej mediacji.

Odpowiednie przygotowanie do mediacji znacznie przyspiesza postępowanie mediacyjne. Ułatwia pracę nad poszukiwaniem rozwiązań akceptowalnych dla obu stron. Obniża poziom emocji i pozytywnie wpływa na efektywność i skuteczność mediacji. Jak przygotować się do mediacji? Oto 5 prostych kroków.


Krok 1.
Zapoznaj się z informacjami na temat mediacji.

Podczas pierwszego posiedzenia mediacyjnego mediator wprowadzi Was w tematykę mediacji, wyjaśni zasady mediacji i odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania. Informacje o zasadach i przebiegu mediacji, korzyściach oraz kosztach mediacji znajdziesz też na stronie internetowej mediatora. Możesz również zadzwonić do mediatora, umówić się na wstępną konsultację, porozmawiać ze swoim pełnomocnikiem lub poszukać informacji w Internecie, np. na stronach sądów lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pamiętaj!
Masz prawo do:

 • rzetelnych informacji od mediatora na temat mediacji, jej kosztów, zasad i skutków ew. ugody mediacyjnej,
 • uczestniczenia w mediacji ze swoim pełnomocnikiem,
 • przerwy w mediacji (np. na konsultacje z pełnomocnikiem),
 • rozmowy na osobności z mediatorem,
 • przedłożenia dokumentów, które uważasz za ważne i pomocne w rozwiązaniu konfliktu,
 • zachowania w tajemnicy przebiegu mediacji oraz jej rezultatu.

Krok 2.
Zastanów się nad rzeczywistymi oczekiwaniami i potrzebami.

Czy chcę się porozumieć?”to pierwsze pytanie jakie trzeba sobie zadać. Dobra wola w dążeniu do porozumienia to podstawa i warunek skutecznej mediacji. Aby poznać swoje oczekiwania i potrzeby spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Jakie kwestie chcę wyjaśnić?
 • Czego tak naprawdę oczekuję?
 • Co jest dla mnie ważne?
 • Na czym najbardziej mi zależy?
 • Jakie ustępstwa mogę poczynić?
 • Czy były podejmowane jakieś próby porozumienia?
 • Co sprawiło, że nie doszliśmy do porozumienia?
 • Co może dać mi mediacja?

Krok 3.
Rozważ kilka scenariuszy zakończenia sprawy i spróbuj ocenić ryzyko.

Zastanów się jak może zakończyć się sprawa. W jaki sposób możecie polubownie rozwiązać spór? Co wydarzy się, jeżeli nie dojdziecie do porozumienia? Jakie orzeczenie może zapaść? Czy w postępowaniu sądowym uzyskasz w pełni satysfakcjonujący wyrok? Ile będzie to kosztowało – czasu, energii, emocji, pieniędzy?

Rozważając scenariusze zakończenia sprawy i oceniając ryzyko zwróć uwagę na niepewność rozstrzygnięcia sądowego, czas trwania postępowania, kwestie finansowe i niefinansowe, m. in. stres, wpływ na relację – nie tylko z drugą stroną, ale także z innymi osobami zaangażowanymi w spór, wpływ na inne sfery życia.


Jeżeli nie wiesz, jak ocenić ryzyko procesowe to możesz skontaktować się z prawnikiem, który Ci w tym pomoże. 


Krok 4.
Pozytywne nastawienie.

Nastaw się na współpracę, gotowość do odejścia od początkowych żądań, wzajemne ustępstwa oraz otwartość na propozycje i oczekiwania drugiej strony.

W mediacji nie ma przegranych! Aby doszło do zawarcia ugody, strony muszą znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla nich akceptowalne i satysfakcjonujące. Mediator Wam w tym pomoże.

Otwartość, współpraca i elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań znacznie pomagają w wypracowaniu ugody i opanowaniu emocji. Okazanie szacunku i pozytywne nastawienie ułatwią rozmowy.


Krok 5.
Przygotuj minimum 2-3 propozycje rozwiązania sporu.

Warto rozważyć kilka propozycji zakończenia sporu ALE odmiennych niż pierwsze stanowiska i żądania, wyrażone najczęściej w pozwie lub wniosku wszczynającym postępowanie sądowe.

Pamiętaj!
Mediacja to poszukiwanie rozwiązań, a nie przedstawianie żądań!

Zastanawiając się nad różnymi możliwościami zakończenia konfliktu, weź pod uwagę rzeczywiste potrzeby i interesy zarówno swoje, jak i drugiej strony.


Jak przygotować się do mediacji? Mediacja. Mediator.


 Poradnik został opracowany przez praktykujących mediatorów stałych
w celu ułatwienia uczestnikom przygotowania do mediacji.
Ma charakter uproszczony i nie zastępuje kontaktu z mediatorem.
Nadal zastanawiasz się ” Jak przygotować się do mediacji ? „
zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania.

Mediator Stały
Iwona Franków-Wilczyńska

Mediator Stały
Anna Franecka

Mediator Stały
Dorota Podolska