Mediacja korzystna dla pracowników i pracodawców!

Mediacja jest doskonałą formą rozwiązywania konfliktów pracowniczych, nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale już na wczesnym etapie diagnozowania sporów wewnątrz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Może być zainicjowana zarówno przez pracownika, grupę pracowników, jak i pracodawcę. Mediacja a postępowanie sądowego? Co wyróżnia mediację? W szczególności dobrowolność, poufność, odformalizowanie, zdecydowanie krótszy czas Więcej…

Klauzula mediacyjna

Klauzula mediacyjna w umowie? Procesowi sądowemu i eskalacji konfliktu można zapobiegać już na etapie zawierania umów. Strony mogą umieścić w umowie tzw. klauzulę mediacyjną. Jest to postanowienie, zgodnie z którym strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które mogą zaistnieć pomiędzy nimi w związku z tą umową w przyszłości, w drodze Więcej…