Mediacja w sprawach rodzinnych dotyczących dzieci.

Sąd czy mediacja ? Batalia o rację, walka na dowody i argumenty, wywiady kuratorów, ocena kompetencji wychowawczych czy porozumienie uwzględniające potrzeby dziecka i wzajemne oczekiwania rodziców? Sala sądowa czy okrągły stół, przy którym można usiąść, spokojnie porozmawiać, wyjaśnić sporne kwestie i poszukać rozwiązania? Wybór należy do Ciebie!

Sprawy rodzinne są niezwykle delikatne i trudne emocjonalnie dla stron, szczególnie kiedy dotyczą dzieci. Często są to sprawy wielowątkowe. Oprócz samych aspektów prawnych mają tutaj istotne znaczenie aspekty pozaprawne, takie jak wartości etyczne i duchowe, uczucia, relacje i inne aspekty psychologiczne. Atmosfera sali sądowej i walka na dowody nie sprzyjają porozumieniu i współpracy rodzicielskiej. Co zatem zrobić gdy Mama i Tata nie mogą samodzielnie porozumieć się w sprawach dotyczących dzieci? Warto skorzystać z pomocy mediatora!


Czym jest mediacja ?

Mediacja jest alternatywą dla postępowania sądowego. Jest to dobrowolna, poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania konfliktów. Tutaj nie ma świadków, przesłuchań, procesu dowodowego. Jest czas na rozmowę. Szansa na porozumienie, zrozumienie potrzeb drugiej strony i bycie wysłuchanym. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie szuka winnych. Mediator tworzy warunki do rozmowy. Łagodzi powstające napięcia, wspiera przebieg negocjacji i zgodnie z wolą stron pomaga w wypracowaniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące i akceptowalne dla obojga rodziców, a jednocześnie zgodne z dobrem małoletniego dziecka (czyt. więcej na temat mediacji: https://www.prawnik-mediator.pl/?page_id=17).


Jakie sprawy można uregulować w drodze mediacji?

  • kontakty z dzieckiem (miejsce, czas i częstotliwość spotkań z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje; kwestie dotyczące noclegów; sposób spędzania świąt, wakacji, urodzin i innych terminów szczególnych)
  • kontakty dziecka z dziadkami
  • zasady komunikowania się rodziców w sprawach dotyczących dziecka
  • miejsce zamieszkania dziecka
  • alimenty, zasady finansowania potrzeb dziecka, wysokość alimentów i sposób ich przekazywania,
  • sposób sprawowania opieki nad dzieckiem
  • sprawy istotne dla wychowania, rozwoju i zdrowia dziecka, np. edukacja (wybór placówki edukacyjnej, zajęcia dodatkowe), opieka zdrowotna
Mediacja. Współpraca rodziców buduje poczucie bezpieczeństwa u dziecka.
Współpraca rodziców buduje poczucie bezpieczeństwa u dziecka.
Osoby zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Czy ugoda zawarta w drodze mediacji ma moc prawną?

Jeżeli rodzice wypracują w drodze mediacji porozumienie, mediator przygotuje projekt ugody obejmujący wszystkie uzgodnienia. Następnie po zaakceptowaniu przez obie strony i podpisaniu dokumentu, ugoda wraz z protokołem i wnioskiem o zatwierdzenie jest składana w Sądzie (jeżeli taka jest wola rodziców). Sąd nie pobiera żadnych opłat za zatwierdzenie ugody. W większości przypadków zatwierdzenie ugody odbywa się na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron, a postanowienie o zatwierdzeniu ugody strony otrzymują korespondencyjnie w przeciągu kilku tygodni.


Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez Sąd,
ma taką samą moc jak ugoda zawarta przed sądem.
Jest jak wyrok sądowy, którego treść Mama i Tata ustalili wspólnie
przy pomocy mediatora.


Mediacja pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i negatywne emocje. Klienci często akcentują, że spotkanie przy mediacyjnym stole przebiega w znacznie spokojniejszej i przyjemnej atmosferze niż sądowa batalia o rację. A współpraca rodzicielska układa się znacznie lepiej w przypadku porozumienia niż w przypadku wyroku.

Nie musisz kierować sprawy do sądu. Masz prawo do mediacji!
Spróbuj porozmawiać…

Mediator Stały
przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
i Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

mgr Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066